Σάββατο, Ιούνιος 19

Περσεφώνη

Η ενωση του υλικού χώρου και κόσμου με τον άυλο χώρο και κόσμο